Kolędnicy w TVBielsko

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Beskid - laureat wielu przeglądów i festiwali krajowych. Występował już w Bułgarii, Francji, Holandii i na Węgrzech. Dziś zakolędował w naszej telewizji.