Kolejne lodowisko w Bielsku-Białej

Jak co roku na boisku szkolnym w Żeromskim powstało sezonowe lodowisko.