WYKONAWCY: JOANNA KORPIELA JATKOWSKA - śpiew, URSZULA MIZIA – wiolonczela, JANUSZ KOHUT – fortepian, MARCIN SZENDOŁ – realizacja obrazu. Program "Z muzyką na skrzydłach wolności" Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.