Koniec roku szkolnego

Jeszcze tylko program artystyczny i wakacje!