Kontrakt dla Pediatryka

W 2010 roku Szpital Pediatryczny dostanie o 6,1% mniej pieniędzy niż w roku 2009.