Kronikarz beskidzki

Mieszkający w Bystrej Jan Halama zbiera dokumenty związane z histotią nie tylko swojej wsi ale także całego regionu.