Kumak musi przeżyć Operację

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska orzekła...