Rozmawiamy z Pawłem Staszewskim Leśniczym lasów miejskich w Bielsku-Białej.