Wywiad z politykiem i ekonomistą, zrealizowany przy okazji wizyty w naszym mieście.