Ulica lipnicka zamknięta w nocy 17 Maja. Potok Niwka wylewa bezpośrednio na drogę.