Ludowa karpacka rzeźba w kamieniu

W  galerii Regionalnego Ośrodka  Kultury można ogladać kamienne dzieła artystów ludowych z rejonu Karpat.