Matma obowiązkowa

Jakie będą skutki wprowadzenia ułatwionego egzaminu maturalnego z matematyki?