Miasto zaciąga kredyt

160 mln. zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta.