Mistrzostwa w koszeniu łąki

W Brennej odbyły się po raz trzeci mistrzostwa w koszeniu łąki kosą.