Modernizacja na pięćdziesięciolecie

Szpital Pediatryczny przygotowuje się do jubileuszu pięćdziesięciolecia.