Muzyka pasyjna w Skoczowie

Tradycyjnie w parafi ewangelicko-augsburskiej św.Trójcy w Skoczowie w niedzielę palmową organizowane są koncerty pieśni pasyjnej.