"Myśli z boku"

Rozmowa z Danutą Niemczyk - z zawodu nauczycielką,   poetką i artystką - z zamiłowania.