Nagrody FIATa

O tym, że uczyć się opłaca wiedzą wszyscy ci którzy edukację ukończyli, a dzieciom pracowników firm koncernu FIAT opłaca się to dodatkowo ... znaczy dosłownie.