Nareszcie recycling

Bielsko-Biała wprowadza selektywne zbieranie śmieci.