Starosta bielski Andrzej Płonka wręczył kluczyki do nowej karetki w bielskim pogotowiu, wyposażonej min. w nosze bariatryczne, o udźwigu 320 kg., do przewożenia osób z nadwagą.