Gospodarze spotkania starosta bielski Andrzej Płonka i przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski wyróżnili wielu zaangażowanych i aktywnych działaczy kultury oraz wybitnych i utalentowanych twórców i animatorów.