Nowy Komendant Miejski Policji

Rozmowa z mł. insp. Ireneuszem Szwargą, Komendantem Miejskim Policji w Bielsku-Białej.