Nowy wymiar nauczania

Kolegium Nauczycielskie zorganizowało konferencję poświeconą zastosowaniu nowych technologii w szkolnictwie