Pod bielskim sądem spotkaliśmy prawnika kóry będzie reprezentował niesłusznie osadzonego Tomasza Komendę, w sprawie o odszkodowanie.