Oddanie kluczy do miasta

Studenci na trzy dni stali się najważniejsi w Bielsku