Tak w skrócie można scharakteryzować przyjęty dziś przez bielskich radnych projekt budżetu na rok 2012.