Paszport do edukacji

Pięć szkół bierze udział w ciekawym projekcie koordynowanym przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki.