Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Pan_Jaroslaw_Klimaszewski_Prezydent_Miasta_BielskaBialej_Prezydencie_BielskaBialej_Oczekujemy_wyczerpujacych_i_transpare/details/IwAR2TmXu6klGfWRMNCkCykT6J1hKmBWe4lTndHunmNLjK6kIDKVsO8favvIU?fbclid=IwAR18cH5uPfozXdri23gxuRIXMNMrhl5Wodne6a_061keDNEeZQFARX6C9v0