Pod czarno-czerwoną flagą

Flagi, symbolizujące miedzynarodowy ruch związkowy, zawisły na budynkach bielskiego SP ZOZ-u. Znak to niechybny, że rozpoczął się strajk.