Pojawienie rycerza.

Bielski zamek odkrywa kolejne tajemnice. Można w nim spotkać rycerza sprzed wieków i to nie jest duch.