Pomoc dla ofiar przestępstw

Od 21 do 26 lutego trwa Tydzień pomocy ofiarom przestępstw.