Porozumienie w Szpitalu Wojewódzkim

20 lutego zawarto porozumienie pomiędzy dyrekcją a zwiazkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac