Pośpiewamy?

Piosenka harcerska i turystyczna w Domu Żołnierza.