Powódź w Skoczowie

W Skoczowie nadal jest wysoki poziom Wisły. Kilkadziesiąt domów jest zalanych. Ludzie czekają, nie chcą się ewakuować z zalanych terenów