Powrót do przeszłości

Impreza - lata siedziemdziesiąte, od lat przyciąga chętnych do zabawy w przebraniu i w rytm muzyki sprzed kulku dekad.