KOCHAMY=DZIAŁAMY! :-) Jesteśmy organizacją pozarządową pomagającą zwierzętom w potrzebie, głównie bezdomnym i źle traktowany przez człowieka.