Prawosławna liturgia przy Placu Lutra

W ramach X Festiwalu SACRUM IN MUSICA odbył sie koncert chóru z klasztoru Daniłowa w Moskwie