Referendum strajkowe

W Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ-ie trwa referendum, w którym pracownicy mogą opowiedzieć się za strajkiem generelnym.