Program Porozumienia na rzecz rozwoju mieszkalnictwa.