"Rodzina plus"

Rada Miasta przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013.