Sarni Stok - archiwum

Archiwum z 2002 roku. Tereny ochrony przyrody znajdujące się na Sarnim Stoku.