Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ulicy Ak. Umiejętności.