Skoczów - Górny Bór, panorama Beskidów, Międzyświeć - grodzisko.