Spalony autobus

Wczoraj na ulicy E. Kwiatkowskiego uległ spaleniu autobus z czechowickiego PKM.