Spodziewany atak zimy

Pracownicy SITA ZOM gotowi na śnieg.