Spotkanie z Agnieszką Swobodą

artystką, organizatorką programu Bielskich Rezydencji Artystycznych-Incydenty 2009.