Sprawny w zawodzie Technik

W Zespole Szkól Elektronicznych przy ulicy Lompy odby się konkurs regionalny "Sprawny w zawodzie technik, elektronik 2007" W konkursie udzial wzieli uczniowie szkól elektronicznych z naszego regionu.