Strachy na wróble w Rudzicy

"Pod Strachem Polnym" czyli w królestwie twórczości Pana Floriana Kohuta.