Żywa szopka w Strumieniu to najprawdopodobnie największe tego typu przedsięwziecie w Polsce.