Świąteczna zbiórka żywności

Zebrano prawie 2 tony żywności.